Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani, Strada Vârnav Nr. 7, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon: 0231 584 117 - - - Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani, Strada Vârnav Nr. 7, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon: 0231 584 117 - - - Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani, Strada Vârnav Nr. 7, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon: 0231 584 117

Eficientizarea realizării curriculumului în era digitală

Eficientizarea realizării curriculum-ului școlar în era digitală

 Mijloacele de învățământ sunt un subsistem al procesului de învăţământ cu funcţionalitate precisă, al căror potenţial pedagogic este valorificat în funcţie de metodele şi procedeele de instruire, pentru realizarea eficientă a sarcinilor proiectate la nivelul activităţii de predare-învăţare-evaluare.

Informatizarea societăţii a determinat pătrunderea calculatorului și tablei interactive în școala noastră.

 În ceea ce privește procesul de învăţământ, platformele educaționale constituie mijloacele de învăţământ cele mai noi şi  complexe. Ele sunt utilizate în predarea disciplinelor şcolare, determinând o nouă formă de concepere şi realizare a învăţării.

 În acest context, platformele educaționale, instruirea bazată pe calculator devin o resursă valoroasă, care oferă  avantaje, precum:

- posibilitatea furnizării unor informaţii de calitate, pe baza unor programe elaborate de echipe multidisciplinare,

- posibilitatea de a dirija învăţarea unui număr mare de elevi acordându-le o asistenţă pedagogică de calitate,

- interactivitatea  produselor software educaţionale conduce  la o buna înţelegere a fenomenelor, proceselor, experimentelor simulate cu ajutorul computerului,

 - posibilitatea individualizării învăţării prin respectarea ritmului  de lucru și al nivelului  de pregătire al fiecărui elev,

- dezvoltarea de   abilităţi   în   utilizarea   echipamentelor  bazate   pe   tehnologii moderne,   prezente  în  viaţa  cotidiană .

Cu ajutorul calculatorului și tablei interactivă pot fi prezentate: informaţii, aplicaţii, exerciţii, probleme, jocuri didactice, simularea unor procese, fenomene, itemi de evaluare, autoevaluare. Ele permit nenumărate tipuri de aplicaţii în instruire, în beneficiul direct sau indirect al celor ce învaţă.

Evaluarea cu ajutorul testelor pe calculator și a platformelor educaționale poate fi și o prețioasă resursă de economisire a timpului. Ea îmbină o multitudine de funcții menite să faciliteze procesul de predare-învățare, oferind profesorului posibiltatea de a controla în permanență indicii calitativi şi cei cantitativi prin: demonstrații interactive, testarea elevilor după fiecare temă, evaluare cunoştințelor elevilor prin votarea simultană, identificarea răspunsurilor corecte printr-o metodă interactivă,  evaluarea nivelului de predare,  evidența rezultatelor prin intermediul celor mai reprezentative rapoarte statistice.

Eficienţa instruirii asistată de calculator depinde de: calitatea programelor, competenţele didactico-metodologice ale cadrului didactic care proiectează activitățile de predare-învățare-evaluare.

Valoarea mijloacelor de învăţământ de orice tip  în lecţie constă în aceea că influenţează în mod substanţial procesul de cunoaştere, fiind un suport material al procesului gândirii şi sporesc considerabil posibilităţile de investigaţie atunci când sunt utilizate într-o secvență didactică coerentă. Folosirea în practica şcolară a mijloacelor de învăţământ moderne a demonstrat și că funcţiile pedagogice pe care potenţial le pot exercita nu se transformă automat în realitate.

 Mijloacele de învăţământ se dovedesc a fi utile în măsura în care sunt integrate corect în contextul lecţiilor şi le este imprimată o finalitate pedagogică clară.

pc m

f

Schoology 2017 2018 1

Schoology4

Schoology 5